Management požadavků

Management požadavků – kvantitativní prohlášení o potřebách podniku, které musí být splněny konkrétním balíčkem architektonické práce.


Requirements management

Requirements management - Quantitative statements about the business needs that must be met by a specific package of architectural work.

Použito v metodice