Matice

Formát pro zobrazení vazeb mezi dvěma (či více) architektonickými prvky v podobě mřížky.


Matrix

Format to display links between two (or more) architectural elements in the form of a grid.

Použito v metodice