Měřitelný cíl

Časově určený milník, jehož účelem je doložit postup při naplňování cíle. Například „Zvýšit vytíženost o 30 % do konce roku 2009 a dosáhnout tak plánovaného zvýšení podílu na trhu“.


Measurable target

A time milestone designed to demonstrate the progress of the goal. For example, "Increase business by 30% by the end of 2009 to achieve the planned increase in market share".

Použito v metodice