Metadata

Údaje o datech - jakéhokoli druhu v jakémkoli médiu - které popisuje charakteristiky entity.

Použito v metodice