Metadata

Údaje o datech - jakéhokoli druhu v jakémkoli médiu - které popisuje charakteristiky entity.


Metadata

Data about data – of any sort in any media – that describes the characteristics of an entity.

Použito v metodice