Metapohled

Slouží jako vzor nebo šablona pro pohled, na jeho základě se definují jednotlivé pohledy. Metapohled definuje účel a cílovou skupinu pro pohled, způsoby dokumentace pohledu (např. pro vizuální modelování) a způsoby, jakými je využíván (např. pro analýzu).

Použito v metodice