Metoda rozvoje architektury

Základní součást TOGAF. Metodika pro vývoj a použití podnikové architektury.


Architecture development method

The basic component of TOGAF. Methodology for the development and use of enterprise architecture.

Použito v metodice