Metodologie

Definovaná, opakovatelná série kroků pro řešení konkrétního typu problému, který se obvykle zaměřuje na definovaný proces, ale může také obsahovat definici obsahu.


Methodology

A defined, repeatable series of steps to address a particular type of problem, which typically centers on a defined process, but may also include definition of content.

Použito v metodice