Metrika

Indikátor nebo prvek, který může být sledován, obyčejně na kontinuální bázi, k určení úspěchu či sladění s danými cíli.


Metric

An indicator or element that can be tracked, usually on a continuous basis, to determine success or alignment with the objectives.

Použito v metodice