Model

Reprezentace předmětu zájmu. Model poskytuje menší rozsah, zjednodušené a nebo abstraktní zobrazení předmětu. Model je konstruován jako "prostředek ke konci". V kontextu podnikové architektury se jedná o celý podnik nebo jeho část a konec je schopnost vytvářet "názory", které se zabývají obavami jednotlivých zúčastněných stran, jejich "stanoviska" ve vztahu k předmětu.


Model

A representation of a subject of interest. A model provides a smaller scale, simplified, and/or abstract representation of the subject matter. A model is constructed as a “means to an end”. In the context of enterprise architecture, the subject matter is a whole or part of the enterprise and the end is the ability to construct “views” that address the concerns of particular stakeholders, i.e., their “viewpoints” in relation to the subject matter.

Použito v metodice