Model interakcí

Architektonický pohled, katalog nebo matice, která zobrazuje konkrétní typ interakce. Např. diagram zobrazující integraci aplikací.


Interaction model

An architectural view, a catalog, or a matrix that shows a specific type of interaction. E.g. a diagram showing application integration.

Použito v metodice