Model interakcí

Architektonický pohled, katalog nebo matice, která zobrazuje konkrétní typ interakce. Např. diagram zobrazující integraci aplikací.

Použito v metodice