Modeling

Technika konstrukce modelů, která umožňuje, aby byl subjekt zastoupen ve formě, která umožňuje uvažování, vhled a jasnost týkající se podstaty předmětu.


Modeling

A technique through construction of models which enables a subject to be represented in a form that enables reasoning, insight, and clarity concerning the essence of the subject matter.

Použito v metodice