Motivátor

Externí nebo interní okolnost, která vede organizaci k definování cílů. Příkladem externího vlivu je např. změna v legislativě, která vyžaduje změnu ve způsobu fungovaní organizace.


Motivator

External or internal circumstances that lead the organization to define goals. An example of external influence is, for example, a change in legislation that requires a change in the way an organization works.

Použito v metodice