MSP

Řízení úspěšných programů

Metodika pro program management vycházející z nejlepší praxe, vyvinutá Office of Government Commerce (= Kancelář vládního obchodu) Velké Británie.


MSP

Řízení úspěšných programů

Metodika pro program management vycházející z nejlepší praxe, vyvinutá Office of Government Commerce (= Kancelář vládního obchodu) Velké Británie.

Použito v metodice