Multimediální služba

Služba Technického referenčního modelu (TRM), která poskytuje schopnost nakládání s informačními produkty, které se skládají z textu, grafiky, obrázků, videa a audia, a jejich řízení.


Multimedia service

The Technical Reference Model (TRM) service, which provides the ability to handle information products that consist of text, graphics, images, video and audio, and their management.

Použito v metodice