Nadace architektury

Obecné stavební kameny, jejich vzájemné vztahy s dalšími stavebními kameny, v kombinaci se zásadami a směrnicemi, které poskytují základ, na kterém lze budovat specifické architektury.


Foundation Architecture

Generic building blocks, their inter- relationships with other building blocks, combined with the principles and guidelines that provide a foundation on which more specific architectures can be built.

Použito v metodice