Nadace architektury

Obecné stavební kameny, jejich vzájemné vztahy s dalšími stavebními kameny, v kombinaci se zásadami a směrnicemi, které poskytují základ, na kterém lze budovat specifické architektury.

Použito v metodice