Nástroj úložiště

Systém, který spravuje všechna data podniku, včetně datových a procesních modelů a dalších podnikových informací. Údaje v úložišti jsou tedy mnohem rozsáhlejší než údaje v datovém slovníku, který obecně definuje pouze data tvořící databázi.

Použito v metodice