Obavy

Klíčové zájmy, které mají zásadní význam pro zúčastněné strany v systému, a určení přijatelnosti systému. Obavy se mohou týkat jakéhokoli aspektu fungování, vývoje nebo provozu systému, včetně úvah o výkonu, spolehlivosti, zabezpečení, distribuci a vyvíjení.


Concerns

The key interests that are crucially important to the stakeholders in a system, and determine the acceptability of the system. Concerns may pertain to any aspect of the system’s functioning, development, or operation, including considerations such as performance, reliability, security, distribution, and evolvability.

Použito v metodice