Obavy

Klíčové zájmy, které mají zásadní význam pro zúčastněné strany v systému, a určení přijatelnosti systému. Obavy se mohou týkat jakéhokoli aspektu fungování, vývoje nebo provozu systému, včetně úvah o výkonu, spolehlivosti, zabezpečení, distribuci a vyvíjení.

Použito v metodice