Obchodní funkce

Poskytuje obchodní schopnosti, které jsou úzce sladěny s organizací, ale nemusí být nutně jednoznačně řízeny organizací.


Business Function

Delivers business capabilities closely aligned to an organization, but not necessarily explicitly governed by the organization.

Použito v metodice