Obchodní požadavky

Kvantitativní prohlášení o podnikatelských potřebách, které musí splňovat konkrétní architektura nebo pracovní balíček.


Business Requirement

A quantitative statement of business need that must be met by a particular architecture or work package.

Použito v metodice