Obchodní scénář

Metoda sběru a dokumentace podnikových požadavků sloužících k formulaci vize architektury, která zajistí tyto požadavky.


Business scenario

A method of collecting and documenting business requirements to formulate an architectural vision to meet these requirements.

Použito v metodice