Obchodní služba

Podporuje business schopnosti pomocí explicitně definovaného rozhraní a je explicitně řízena organizací.


Business service

It supports business capabilities through an explicitly defined interface and is explicitly managed by an organization.

Použito v metodice