Obchodní systém

Hardwarové, softwarové, politické prohlášení, procesy, aktivity, standardy a lidé, kteří společně implementují podnikovou funkci.


Business System

Hardware, software, policy statements, processes, activities, standards, and people which together implement a business function.

Použito v metodice