Obecné systémové architektury

Pomáhají při výběru a integraci specifických služeb ze základní architektury při tvorbě obecných (znovupoužitelných) řešení nad více doménami. Mezi charakteristiky obecných systémových architektur patří:

Každá obecná systémová architektura (bezpečnostní architektura, architektura pro řízení, architektura počítačové sítě) je nekompletní z pohledu funkce informačního systému, ale je kompletní z pohledu konkrétního zájmu (bezpečnost, říditelnost, infrastruktura).

Reflektuje specifické požadavky pro konkrétní doménu.

Definuje specifické stavební bloky pro konkrétní doménu.

Definuje technologické standardy pro implementaci stavebních bloků.

Poskytuje stavební bloky pro jednoduché znovupoužití a nižší náklady.

Použito v metodice