Obsahový rámec

TOGAF Architecture Content Framework poskytuje strukturální model pro architektonický obsah, což umožňuje konzistentní definici, strukturování a prezentaci architektonických produktů.

Použito v metodice