Obsahový rámec

TOGAF Architecture Content Framework poskytuje strukturální model pro architektonický obsah, což umožňuje konzistentní definici, strukturování a prezentaci architektonických produktů.


Content framework

The TOGAF Architecture Content Framework provides a structural model for architectural content, enabling consistent definition, structuring, and presentation of architectural products.

Použito v metodice