Odvětvová architektura

Charakteristiky odvětvové architektury zahrnují následující:

Reflektují požadavky a standardy specifické vertikálnímu odvětví.

Definují stavební kameny specifické generické problémové doméně.

Obsahuje odvětvově specifická logická data a procesní modely.

Obsahuje odvětvově specifické aplikace a procesní modely, stejně tak I odvětvově specifická business pravidla.

Poskytuje pravidla pro testování sesbíraných systémů.

Podporuje úrovně interoperability napříč odvětvím.

Použito v metodice