Omezení

Externí faktor, který brání organizaci v tom, aby usilovala o dosažení konkrétních cílů.


Constraint

An external factor that prevents an organization from pursuing particular approaches to meet its goals.

Použito v metodice