Opatření

Ukazatel nebo faktor, který lze sledovat, obvykle průběžně, k určení úspěchu nebo sladění s cíli.


Measure

An indicator or factor that can be tracked, usually on an ongoing basis, to determine success or alignment with objectives and goals.

Použito v metodice