Opatření

Ukazatel nebo faktor, který lze sledovat, obvykle průběžně, k určení úspěchu nebo sladění s cíli.

Použito v metodice