Otevřené specifikace

Veřejné specifikace, které jsou udržovány otevřeným veřejným konsensem, aby vyhovovaly novým technologiím v průběhu času a jsou v souladu s mezinárodními standardy.


Open Specifications

Public specifications that are maintained by an open, public consensus process to accommodate new technologies over time and that are consistent with international standards.

Použito v metodice