Otevřený systém

Systém, který implementuje dostatek otevřených specifikací pro rozhraní, služby a podpůrné formáty umožňující řádně vytvořený aplikační software:

Má být přenášena s minimálními změnami v celé řadě systémů.

Spolupracovat s ostatními aplikacemi v lokálních a vzdálených systémech.

Spolupracovat s uživateli ve stylu, který usnadňuje přenositelnost uživatelů.


Open System

A system that implements sufficient open specifications for interfaces, services, and supporting formats to enable properly engineered Application Software:

To be ported with minimal changes across a wide range of systems.

To interoperate with other applications on local and remote systems.

To interact with users in a style that facilitates user portability.

Použito v metodice