Plán realizace

Dlouhodobý abstraktní plán pro změny v businessu nebo technologiích, typicky zasahující do někalika disciplín. Běžná použití například Plán realizace technologií, Plán realizace architektury.


Implementation plan

A long-term abstract plan for changes in business or technology, typically interfering with some discipline. Common Uses, for example, Technology Implementation Plan, Architecture Implementation Plan.

Použito v metodice