Plán transformace

Plán transformace pracuje s rozdíly identifikovanými v dokumentu definice architektury a vyvíjí přístup k odstranění těchto rozdílů. Požadované práce jsou vyhodnoceny jako portfolio pracovních balíčků, které jsou rozvrženy na časové ose.


Transformation plan

The Transform Plan works with the differences identified in the Architecture Definitions document and develops an approach to eliminating these differences. Required work is evaluated as a portfolio of work packages that are scheduled on the timeline.

Použito v metodice