Plánování migrace

Jak se přesunout z výchozího stavu na cílové architektury dokončením podrobného plánu implementace a migrace.


Migration Planning

How to move from the Baseline to the Target Architectures by finalizing a detailed Implementation and Migration Plan.

Použito v metodice