Platforma

Kombinace technologických infrastrukturních produktů a komponent, které poskytuje předpoklady pro hostování aplikačního softwaru.


Platform

A combination of technology infrastructure products and components that provides that prerequisites to host application software.

Použito v metodice