Podnik

1. Nejvyšší úroveň (obvykle) popisu organizace a obvykle zahrnuje všechny mise a funkce. Podnik bude často zahrnovat více organizací.

2. Každá sbírka organizací, která má společný soubor cílů a nebo jediný dolní řádek.


Enterprise

1. The highest level (typically) of description of an organization and typically covers all missions and functions. Enterprise will often span multiple organizations.

2. Any collection of organizations that has a common set of goals and/or a single bottom line.

Použito v metodice