Podniková architektura

Popis organizační obchodní činnosti a podkladové podpory IS / IT pro tuto operaci. Využití architektonické disciplíny na nejobtížnějších vrstvách organizace. Podniková architektura se obvykle vztahuje na probíhající komunikaci a řízení změn a obvykle zahrnuje obchodní strukturu, prostředí IS / IT, identifikaci příležitostí strategického zlepšování a identifikaci činností transformace velkého rozsahu.


Enterprise Architecture

A description of organizational business operation and underlying IS/IT support for that operation. Use of architecture discipline at the most abstracted layers of an organization. Enterprise Architecture typically applies to ongoing communication and management of change and will typically comprise business structure, the IS/IT landscape, identification of strategic improvement opportunities, and identification of largescale transformation activities.

Použito v metodice