Podniková architektura řešení

Popis celkového řešení pro rozsáhlou změnu se zaměřením na odůvodnění, rozsah, měřítko a kontext. Podniková architektura řešení ukazuje změnu v určité oblasti podnikové architektury a zastřešuje nutné implementační projekty.


Enterprise solution architecture

Description of the overall solution for a large change with a focus on reasoning, scope, scale and context. The Enterprise Architecture solution demonstrates a change in a certain area of enterprise architecture and overrides the necessary implementation projects.

Použito v metodice