Pohled

Reprezentace souvisejících zájmů. Pohled se naskýtá z odpovídajícího hlediska. Pohled na architekturu je realizován modelem, který upřednostňuje zájmy zainteresovaných subjektů. Pohled nemusí být vždy v grafické podobě (diagram).

Použito v metodice