Pohled

Reprezentace souvisejících zájmů. Pohled se naskýtá z odpovídajícího hlediska. Pohled na architekturu je realizován modelem, který upřednostňuje zájmy zainteresovaných subjektů. Pohled nemusí být vždy v grafické podobě (diagram).


View

Representation of related interests. The view comes from the appropriate point of view. The view of architecture is realized through a model that favors the interests of stakeholders. The view need not always be in graphical form (diagram).

Použito v metodice