Pohyb

Lidé nebo zařízení, které se pohybují nebo chůze více než je nutné pro zpracování.


Motion

People or equipment moving or walking more than is required to perform the processing.

Použito v metodice