Pohyb

Lidé nebo zařízení, které se pohybují nebo chůze více než je nutné pro zpracování.

Použito v metodice