Portfolio

Kompletní soubor změnových aktivit nebo systémů, které existují v rámci organizace nebo části organizace. Například Portfolio aplikací a Portfolio projektů.


Portfolio

The complete set of change activities or systems that exist within the organization or part of the organization. For example, Application Portfolio and Project Portfolio.

Použito v metodice