Posouzení

Analýza bezpečnosti, účinnosti a potenciálu stávající nebo plánované zpravodajské činnosti (hodnocení rizik, posouzení nákladů / přínosů, posouzení připravenosti na transformaci atd.).


Assessment

Analysis of the security, effectiveness, and potential of an existing or planned intelligence activity (Risk Assessment, Cost/Benefit Assessment, Transformation Readiness Assessment, etc.).

Použito v metodice