Požadavek

Formální definice potřeb, které musí splňovat samotná architektura nebo pracovní balíček.


Requirement

Formal definition of needs that must be met by the architecture or work package itself.

Použito v metodice