Požadavek na architektonickou práci

Dokument, který je zaslán od sponzorující organizace organizaci aplikující architekturu, aby spustila cyklus rozvoje architektury. Požadavek na architektonickou práci může být vytvořen, jako výstup přípravné fáze, jako výsledek schváleného požadavku na změnu architektury, nebo jako referenční podmínky pro architektonickou práci pocházející z plánování migrace.


Requirement for architectural work

A document that is sent from a sponsoring organization to an organization applying architecture to launch an architecture development cycle. The requirement for architectural work can be created as output of the preparatory phase as a result of an approved architecture change request or as a reference for architectural work originating from migration planning.

Použito v metodice