Pracovní balíček

Sada akcí určená k dosažení jednoho nebo více cílů pro podnik. Pracovní balíček může být součástí projektu, kompletního projektu nebo programu.


Work Package

A set of actions identified to achieve one or more objectives for the business. A work package can be a part of a project, a complete project, or a program.

Použito v metodice