Přechodová architektura

Formální popis jednoho stavu architektury v architektonicky významném okamžiku. Jedna nebo více přechodových architektur může být použita k popisu postupu v čase od základní čáry k cílové architektuře.


Transition Architecture

A formal description of one state of the architecture at an architecturally significant point in time. One or more Transition Architectures may be used to describe the progression in time from the Baseline to the Target Architecture.

Použito v metodice