Předběžný

Tato kapitola popisuje přípravné a iniciační aktivity potřebné pro splnění podnikové směrnice pro novou podnikovou architekturu, včetně definice rámce architektury specifické pro organizace a definice zásad.


Preliminary

This chapter describes the preparation and initiation activities required to meet the business directive for a new enterprise architecture, including the definition of an Organization-Specific Architecture framework and the definition of principles.

Použito v metodice