Přenositelnost

1. Snadnost přenosu systému nebo součásti z jednoho hardwarového nebo softwarového prostředí do druhého.

2. Metrika kvality, která může být použita k měření relativního úsilí při přenosu softwaru pro použití v jiném prostředí nebo ke konverzi softwaru pro použití v jiném operačním prostředí, konfiguraci hardwaru nebo prostředí softwarového systému.

3. Snadnost přenosu systému, komponenty, dat nebo uživatele z jednoho hardwarového nebo softwarového prostředí do druhého.


Portability

1. The ease with which a system or component can be transferred from one hardware or software environment to another.

2. A quality metric that can be used to measure the relative effort to transport the software for use in another environment or to convert software for use in another operating environment, hardware configuration, or software system environment.

3. The ease with which a system, component, data, or user can be transferred from one hardware or software environment to another.

Použito v metodice