Příležitosti a řešení

Tato kapitola popisuje proces identifikace dopravních vozidel (projekty, programy a portfolia), které efektivně dodávají cílovou architekturu identifikovanou v předchozích fázích.


Opportunities and Solutions

This chapter describes the process of identifying delivery vehicles (projects, programs, or portfolios) that effectively deliver the Target Architecture identified in previous phases.

Použito v metodice