PRINCE2

Zkratka pro PRojects IN Controlled Environments, což je standardní metoda řízení projektu.


PRINCE2

An acronym for PRojects IN Controlled Environments, which is a standard project management method.

Použito v metodice