Princip architektury

Kvalitativní vyjádření záměru, které by architektura měla splnit. Má alespoň podpůrné zdůvodnění a důležitost.


Architecture Principle

A qualitative statement of intent that should be met by the architecture. Has at least a supporting rationale and a measure of importance.

Použito v metodice