Příprava

Tato kapitola popisuje přípravu a nezbytné iniciační aktivity pro naplnění požadavků interních pravidel tvorby nové podnikové architektury vč. definice podnikově specifického architektonického rámce a definice prinicipů.


Preparation (preparatory phase)

This chapter describes the preparation and necessary initiation activities to meet the requirements of the internal rules of creating a new enterprise architecture, including. definition of a company-specific architectural framework and the definition of princi- pips.

Použito v metodice